picture_library/IMG_20180424_143334.jpgw w w . m p a k o u l i s . g r

     


                                

 

Σ ε ρ α φ ε ί μ   Μ π ά κ ο υ λ η ς  

 

 

 

Αρχική σελιδα

Ζωγραφική

Γελοιογραφία

Επικοινωνία

 

         

 

(Επιλέξτε ένα έργο για να το δείτε μεγαλύτερο) 

Διακρίσεις - Βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς

         

Τιμιτική Διάκριση
Azerbaijan 2008
Βραβείο
Korea 2009
Δίπλωμα
Bulgaria 2009
Διάκριση
Kroatia 2010
Κτέο
Διάκριση
Korea 2010
Κεφάλαιο
1ο Βραβείο
Guatemala 2010
Extreme-Τέχνη
Τιμιτική Διάκριση
Korea 2011
Ελέυθερο
a a   a
3rd prize
Belgium 2012
Θέμα-Πάζλ
Διάκριση
Korea 2012

Τιμιτική Διάκριση
Korea 2012 
Honorable  Mention   Κorea  2013 
A A A
1ο Βραβείο
Santorini 2013

Ειδική Διάκριση
Kroatia 2013
Σχολή Οδηγών 
Τιμιτική Διάκριση
Cyprus 2013
Κρίση  Ελλάδας 
A    
2nd prize
Kroatia 2014
Παλαιοί-Καιροί
3rd prize
Serbia 2015
 
Τιμιτική Διάκριση
 Korea   2015  
Τιμιτική Διάκριση
Korea 2016 

 

Συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς


   Turkey
    2008
 Bulgaria       2008
Belgium 2008 Spain 2008 Poland 2009 Israel 2009
Turkey 2010 Korea 2010 Portugal 2010 Fossano 2010
Portugal 2010 Turkey 2010 Hungary 2010
a a a
Russia 2011 Belgium 2011 Hungary 2011
a a  a a
Poland 2012  Hungary 2012 Israel 2012 Berlin 2013
a a  a   
Holland 2013  Croatia 2013 Poland 2013    Perou
2014

 

     
Poland
2015
 
Serbia
2016 
Israel 
2017 
 Turkey
2018